MI, SZTEHLO GÁBOR HAJDANI NEVELTJEI, MUNKATÁRSAI ÉS TISZTELŐI SZELLEMI HAGYATÉKÁT ÚGY KÍVÁNJUK SZOLGÁLNI, HOGY SZELLEMÉNEK MEGFELELŐEN ÉS ERŐNKHÖZ MÉRTEN TÁMOGATJUK A RÁSZORULTAKAT. MINDENEKELŐTT AZ INTÉZETEKBEN NEVELKEDŐ FIATALOKAT KÍVÁNJUK SEGÍTENI ÉLETKEZDÉSÜKBEN ÉS TANULMÁNYAIKBAN, VALAMINT AZ ŐKET NEVELŐ INTÉZETEKET. EZENKÍVÜL TÁMOGTUNK MINDEN TÖREKVÉST, MELY SZTEHLO GÁBOR TEVÉKENYSÉGÉNEK MÉLTATÁSÁT, VAGY SZELLEMISÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT ÉS TERJESZTÉSÉT CÉLOZZA.