Ki volt Sztehlo Gábor?


Sztehlo Gábor (1909-1974) egy igaz ember volt, ahogyan az
az egyetlen kítüntetés is nevezi őt, amít életében megkapott:
az Igaz Ember emlékérem.
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész volt - igaz híttel élte életét:
a másokon való segítést.

Életrajzát a jobb oldali menüben érheti el.